İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal şartlara ve yönetmeliklere uyarak,gerekli koruyucu ve önleyici tedbirleri almak ve sürekli iyileştirmek. Tüm çalışmalarımıza, sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı görev olarak benimsetmek, firmamızın İSG Politikası`dır.