Baca Kapakları
Baca Kapakları
Bacalar, konut ve bunların benzeri yapılarda ısı amacı ile kullanılan üreteçlerden çıkan yanmış atık gazların, yani baca gazlarının dışarı atılmasını mümkün kılan yapılardır. Bu yapılara gerek duyulmasının temel nedeni, yanmış atık gazların çevreye herhangi bir zarar vermeyecek şekilde dışarı atılmasını sağlamaktır. Bunu sağlayan en temel unsur ise, baca kapakları olarak adlandırılan kapaklardır.
Baca Kapakları Nedir?
Bacalar, yukarıda da verilmiş olunduğu üzere, çeşitli ısı üreteçlerinin ısıyı sağlamak amacı ile gerçekleştirdiği faaliyet sonrasında ortaya çıkan yanmış atık gazların, yani baca gazlarının, dışarı çıkmasını sağlayan, bunu yaparken da söz konusu atık gazların çevreye zarar vermesini önleyen yapılardır. Baca kapakları ise bacaların söz konusu faaliyetleri gerçekleştirirken desteklenmesini sağlayan ürünlerdir. Yani baca kapaklarının, bacaların çıkış kısmına konduğunu, bu sayede de dışarı atılması gereken yanmış atık gazların geri giderek tütmesini ya da yeniden yanmasını önleyen ürünler olduklarını söylemek mümkündür. Bu ürünlerin temel kullanım nedenleri ve avantajları şu şekildedir:
  • Baca kapakları, en temel olarak bacaların tütmesini engelleyen ürünlerdir. Kış aylarında bacaların tüttüğüne, dumanın dışarı çıkmak yerine içeriye geri döndüğüne herkes mutlaka şahit olmuştur. Bunun nedenlerinin birden fazla olması mümkündür. Yani bacanın yapısının doğru olmaması, bacanın yüksekliğinin yeterli olmaması ya da rüzgarın ters yönden esmesi, bacanın tütmesine neden olabilecektir. Bunların tamamının yaratacağı sorunların, yani tütme durumunun önlenmesi için baca kapaklarının kullanılması mümkündür.
  • Bazı durumlarda ısı üreteçlerinde tam yanma gerçekleşmez. Bu durum sonucunda ise hem yanma verimi düşer, hem çevre kirlenir hem de birçoğu zehirleyici özellikte olan maddeler ortaya çıkarak kansere kadar ilerler.
  • Baca kapağı kullanılmayan bacalarda ortaya çıkan karbon yanıcı maddeler sonucunda CO2 ortaya çıkar, bu da ozon tabakasında ciddi boyutta incelmelere neden olur.
Mert Döküm Baca Kapakları
Mert döküm baca kapakları, bitüm boya kullanılarak üretilen, hem dayanıklılığı hem de görselliği yüksek ürünlerdir. Bitüm boya kullanılmasının temel nedeni, söz konusu boya türünün korozyona, çeşitli hava koşullarına ve elementlere karşı yüksek dayanıklılık seviyesine sahip olmasıdır.